Alle norske fiskefartøy under 15 meter skal oppfylle kravene som er beskrevet i forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde.

Se i boksene over for informasjon om kravene innenfor ulike områder.

Forskriften trådte i kraft 1.januar 2014. Forskriften gjelder for alle norske fiskefartøy med største lengde under 15 meter, men åpner i enkelte kapitler og paragrafer for at eldre fartøy kan oppfylle krevene som gjaldt på fartøyets byggetidspunkt. Her kan du finne en oversikt over eldre forskrifter. Fartøy som ikke tidligere har vært registrert som fiskefartøy skal oppfylle kravene til nytt fartøy. Mer informasjon om innfasing av krav her.

Forskriften innholder bestemmelser om:

  • Stabilitet
  • Brann og redningsutstyr
  • Konstruksjon og maskineri
  • Fartøyinstruks og kontroll
  • Radio og navigasjonsutstyr
  • Sikkerhetstiltak

 

Forskriften viser ofte til Nordisk båtstandard:

Den er også tilgjengelig på engelsk: