Sjekk Sjarken

Gjennom holdningskampanjen «Sjekk Sjarken» setter vi ekstra fokus på sikkerheten om bord i mindre fiskefartøy. Tilhørende sjekkliste kan du laste ned og skrive ut slik at du får tatt en ekstra sikkerhetssjekk før du drar ut på fiske.

Framsiden av sjekklista
Senioringeniør Torleif Løvvig Bertelsen om bord i sjarken "Viksefjord" hos sjarkeier Mathias Vikse.
FOTO: Marit Nilsen

I år gjennomføres holdningskampanjen Sjekk Sjarken i februar måned, og igjen vil våre inspektører legge bort påleggsblokka under den to uker lange kampanjen.

Fokuset er rettet mot å dele gode tips og råd når det kommer til sikkerhetstiltak om bord i fiskeflåten som er utsatt for størst risiko, nemlig fartøy under 15 meter.

Sjøfartsdirektoratet ønsker at fiskeren selv blir mer bevisst på sikkerhetstiltak og praksis om bord - dette for å ivareta sikkerheten til seg selv, mannskap og fartøy.

– Vårt mål er å redusere antall ulykker for alle som har sitt virke på sjøen. Sjøfartsdirektoratet jobber for at alle skal komme trygt hjem til sine kjære etter endt arbeidstur, sier Torleif Løvvig Bertelsen, senioringeniør i underavdeling fiskefartøy.

Yrkesgruppen fiskere er regnet som ett av verdens farligste yrker. I 2021 omkom tre personer om bord på båt i Norge, og en mistet livet på en norsk båt i utlandet.

tilsyn fiskefartøy_27.jpg
OM BORD I SJARK: Kristin Røyrvik og Torleif Løvvig Bertelsen. Foto: Marit Nilsen

 

– Det er fire for mye, og de fleste forlis skjer i den minste sjarkflåten, sier Kristin Røyrvik, også hun senioringeniør på underavdeling fiskefartøy.

Statistikk viser at størst andel alvorlige ulykker skjer i forbindelse med forlis, fall til sjø eller slag-/ klemulykker ved håndtering av fiskeredskap og fangst.

– Ofte kunne enkle grep ha avverget ulykken, eller det kunne ført til at ulykken fikk et bedre utfall, sier Røyrvik.

Besøk om bord

Under «Sjekk Sjarken» i 2019 besøkte Sjøfartsdirektoratets inspektører over 200 båter langs hele kysten.

– I retur fikk vi uvurderlige tilbakemeldinger fra fiskeflåten, samt positive tilbakemeldinger fra både fiskere og inspektører, sier Løvvig Bertelsen.

I 2020 og 2021 ble den planlagte Sjekk Sjarken-kampanjen avlyst grunnet koronapandemien. I stedet ble det sendt ut sjekklister og effekter til 1600 sjarkeiere, og kampanjen ble gjennomført ved hjelp av sosiale medier.

– Vi håper å kunne gjenta 2019-suksessen, og besøke minst like mange sjarker – om ikke flere! Vi ser frem hyggelig prat om sikkerhetsrutiner og deling av tips og råd for en tryggere arbeidsdag, sier Røyrvik.

Sjøfartsdirektpratet vil også svare på spørsmål og bidra med informasjon om relevante regelverkskrav dersom det er ønskelig.

Dersom direktoratets inspektører kommer på Sjekk Sjarken-besøk, legger vi påleggsblokka igjen på jobb, og deler i stedet ut termokopp, drikkeflaske, buff og refleks!

Sjekkliste

I forbindelse med kampanjen blir det delt ut sjekklister til sjarkeierene. Du kan også laste den ned elektronisk fra våre nettsider her, eller få den tilsendt ved å sende en henvendelse til post@sdir.no.

Sjekklisten er tosidig, og har på den ene siden en generell sikkerhetssjekk for din båt der temaene er inndelt etter nødsituasjoner, brannsikkerhet, sikker arbeidsoperasjon, stabilitet og kailigge. Den andre siden inneholder sjekkpunkter som du kan gå gjennom før du drar ut på fiske.

Vis oss sjarken din!

Som årene før inviterer vi selvsagt fiskerne til å vise sin arbeidshverdag i bilder. Send det til info@sdir.no, og merk eposten "Sjekk Sjarken". Legg gjerne ved hvor du kommer fra og hvem som har tatt bildene, og så vanker det kanskje en fin premie i posten!

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen