Regelverk som gjelder mannskap på fiskefartøy

 • Publisert: 11.12.2015

Arbeids- og levevilkår om bord

 • Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) 2013.06.21 nr 102
 • Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip 2005.01.01 nr 0008: 
 • Forskrift om arbeids- og hviletid på fiske- og fangstfartøy. 2017-11-10-1758
 • Forskrift om driftsordninger på norske skip. 1992.09.15 nr 0704:
 • Forskrift om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger 1992.09.15 nr 0693:
 • Forskrift om vakthold for dekksavdelingen og maskinavdelingen på norske fiske- og fangstfartøy 1987.06.30 nr 0580:
 • Forskrift om arbeidsavtale og lønnsoppgave mv. [skipsarbeid] 2013-08-19-1000
 • Forskrift om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs. 2008.06.27 nr 0744
 • Forskrift om miljødeklarasjon i forbindelse med miljødifferensiering for skip og flyttbare innretninger. 2000.11.28 nr 1194:
 • Forskrift om erstatning for tapte eiendeler. 6.02.03 nr 0241:
 • Forskrift om tvistebehandling på norske skip. (Forskriftens kapittel 2 om utenrikstjenestemanns behandling av tvist mellom skipsfører eller rederi og besetning, gjelder ikke for fiskefartøy under 100 brutto registertonn, fordi sjømannsloven § 50 ikke gjelder for disse fartøyene.) 2002.04.25 nr 0424:
 • Forskrift om skipsførerens og rederiets plikter i tilfelle straffbare handlinger av alvorlig art begås om bord og melding om savnede personer 2005.03.01 nr 0235:
 • Forskrift om garanti for trygderettigheter for arbeidstakere på norske skip. (Forskriften gjelder for fiskefartøy registrert i NIS, samt for arbeidstakere som er i tjeneste hos utenlandsk arbeidsgiver på fiskefartøy som er registrert i NOR og går i utenriksfart.)2005.02.18 nr 0145:
 • Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip)2014-06-05-805
 • Forskrift om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip. 2002.04.25 nr 0423:

Kompetanse og personlige sertifikater

 • Forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere.1989.02.10 nr 0088:
 • Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk 2011-12-22 nr 1523
 • Forskrift om gebyr for utstedelse av sertifikater og påtegninger til maritimt personell og for utstedelse av båtførerbevis til båtførere 2009.12.21 nr 1739:

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen