I designfasen

Når fartøyet er i designfasen kan Sjøfartsdirektoratet, ved behov, delta i et veiledningsmøte om hvilke krav som gjelder for bygging og utrustning av fartøyet.

Når kontrakt mellom verft og reder er inngått

Så fort kontrakten er inngått ønsker vi at hovedverftet bestiller et nybyggtilsyn hos oss ved å fylle ut skjema "anmeldelse av nybygg" vedlagt en GA-tegning av fartøyet.Vi vil så invitere alle berørte parter til et oppstartsmøte før vi starter opp vårt tilsyn.

Nybyggtilsyn

Nybyggtilsynet i Sjøfartsdirektoratets består av verisering av dokumentasjon og fysiske tilsyn om bord.

  • Dokumentasjon som vi skal verifisere skal lastes opp i vår online portal i henhold til en gitt tegningsliste. 
  • Punktene som skal verifiseres ved fysiske tilsyn om bord finner du i denne sjekklisten som også skal fylles ut av verftet underveis i byggeprosessen og fremvises vår inspektør på forespørsel.

Tilsynet koordineres av en prosjektleder som er felles kontaktpunkt knyttet til det spesifikke fartøyet. Kommunikasjon knyttet til tilsynet utføres via vår online portal "Min side fartøy" der rederiet, verftet og designkonsulent kan logge seg inn og følge med på tilsynet underveis i byggeprosessen. Sjøfartsdirektoratet er tilgjengelig dersom avklaringer er nødvendig og eventuelle møter avtales i hvert enkelt tilfelle gjennom vår prosjektleder. 

Nyregistrering av fartøyet i skipsregisteret NOR

Før fartøyet forlater byggeverft

Når fartøyet er ferdig bygget på verft skal alle kommentarer fra tilsynet være etterkommet. Nybyggtilsynet kan da avsluttes og vi utsteder nødvendige fartøysertifikater som tillater fartøyet å gå ut i normal drift.