Hva er en ombygging/ endring?

Under følger eksempler på hva som defineres som en endring/ombygging av en båt.

  • Bytte av maskineri
  • Utskiftning eller montering av nytt utstyr/utrustning
  • Endring av hoveddimensjoner som lengde og bredde
  • Endring på lasteromsarrangement
  • Endring av innredning
  • Endringer i det elektriske systemet om bord
  • Endring av fartøystype
  • Endring av fartsområde

Hva må jeg tenke på når jeg planlegger å endre på eller bygge om båten min?

Alle nye fiskefartøy med største lengde fra 6 til 8 meter skal ha en byggebekreftelse. Det er mange forhold som ligger til grunn for utstedelse av en byggebekreftelse. Når disse forholdene endres kan dette ha innvirkning på sikkerheten om bord og også byggebekreftelsens gyldighet.

Det er viktig å være oppmerksom på at dersom vektfordelingen om bord endres kan dette ha stor innvirkning på fartøyets stabilitet og kontruksjon. Dette er noe det er viktig å være oppmerksom på også dersom fartøyet har største lengde under 6 meter og dermed ikke er underlagt krav om byggebekreftelse.

Hva skjer med byggebekreftelsen dersom jeg endrer på båten eller bygger den om?

Avhengig av hvilke endringer som utføres på fartøyet så er det viktig å tenke på at enkelte endringer kan føre til at byggebekreftelsen blir ugyldig. Normalt vil byggebekreftelsen følge båten frem til båten eventuelt blir endret eller bygget om. Dersom ombygging fører til så betydelig endring at byggebekreftelsen blir ugyldig, må ny underlagslagsdokumentasjon utarbeides slik at en ny byggebekreftelse kan utstedes. 

Hvordan vite om den planlagte ombyggingen/endringen jeg ønsker å utføre har innvirkning på byggebekreftelsens gyldighet? 

 

Ta kontakt med båtprodusent, godkjente foretak eller Sjøfartsdirektoratet for å rådføre deg om endringen kan ha innvirkning på fartøyets byggebekreftelse. 

Jeg vurderer å endre lengden på båten slik at jeg unngår kravet til fartøyinstruks, hva må jeg tenke på her?