Skipsregistrene

For fiskefartøy med største lengde under 8 meter er registrering i skipsregistrene frivillig. Dersom du selger eller kjøper et fartøy som er registrert i skipsregistrene må eierskiftet meldes inn. Informasjon om dette kan finnes her: Eierendring NOR under 15 m - Sjøfartsdirektoratet

 

Informasjon om registrering av båter som ikke tidligere har vært registrert kan du finne her: Fiskefartøy under 15 m - Sjøfartsdirektoratet

Båt som ikke er fiskefartøy

Dersom du kjøper en båt som ikke har vært fiskefartøy før regnes fartøyet som "nytt fartøy" i forskriften. Mer informasjon om kravene til nytt fartøy kan du finne på sidene om førstegangsregistrering og utstyr, fartsområder og tekniske krav.

Byggebekreftelse

Dersom du kjøper et fiskefartøy som allerede har byggebekreftelse er det viktig å være oppmerksom på kapasitetsbegrensningene som er beskrevet i byggebekreftelsen. Det er også viktig å være oppmerksom på at en eventuell omrigging av fartøyet kan påvirke tyngdepunktet og dermed også stabiliteten til fartøyet. Mer informasjon om dette er tilgjengelig på sidene om byggebekreftelse og ombygginger.