Alle norske fiskefartøy under 15 meter skal oppfylle kravene som er beskrevet i forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde (Sjarkforskriften). 

Noen krav gjelder ikke for de som er under 8 meter. Den største forskjellen er at det ikke er krav om fartøyinstruks på fiskefartøy som er under 8 meter største lengde. Alle nye fiskefartøy med største lengde fra 6 til 8 meter skal isteden ha en byggebekreftelse. For fartøy med største lengde under 6 meter kreves det ikke en byggebekreftelse, men fiskeridirektoratet vilk kunne kreve bilder eller annen dokumentasjon som viser at fartøyet er egnet til drift som fiskefartøy i forbindelse med registrering.

Sjarkforskriften trådte i kraft 1.januar 2014. Noen steder i forskriften står det at eldre fartøy kan følge gamle forskrifter. Dersom eldre forskrifter skal kunne legges til grunn må fartøyet ha vært registrert som fiskefartøy før nyere regelverk trådte i kraft. Mer informasjon om innfasing av krav her.

Sjarkforskriften innholder bestemmelser om:

  • Stabilitet
  • Brann og redningsutstyr
  • Konstruksjon og maskineri
  • Fartøyinstruks og kontroll
  • Radio og navigasjonsutstyr
  • Sikkerhetstiltak

 

Sjarkforskriften viser ofte til Nordisk båtstandard:

Den er også tilgjengelig på engelsk: