Arbeidsområder

 • Runar Yndesdal, underdirektør
 • Arild Lie - sjefingeniør
 • Andrea Gjelsten Mortensen - brann, stabilitet, lastelinje, tonnasje
 • Aage Rykkje - brann, maskineri elektro og forurensing
 • Alfred Ntirandekura  - skrog, stabilitet, lastelinje, tonnasje
 • Cecilia Girard - stabilitet, lastelinje, tonnasje
 • David Johnsen  - nautisk, stabilitet, lastelinje, tonnasje
 • Gunn Ersland - stabilitet, lastelinje,  tonnasje
 • Heidi Beate Hop - brann, maskineri elektro, forurensing
 • Kristin Røyrvik - HMS, risikovurderinger, ulykker
 • Kristian Torkelsen – nautisk, godkjente foretak
 • Ivar Ingvaldsen - brann, maskineri elektro og forurensing
 • Maria Teige - skrog, stabilitet, lastelinje, tonnasje
 • Signe Meling - nautisk
 • Simen Mildal - stabilitet, lastelinje, tonnasje, godkjente foretak
 • Sveinung Hellerslien - skrog, stabilitet, lastelinje, tonnasje
 • Torben Vik – jurist
 • Tord Hauge Nilsen - skrog, stabilitet, lastelinje, tonnasje, godkjente foretak
 • Torleif Løvvig Bertelsen - skrog, stabilitet, lastelinje, tonnasje