Sertifikat for fartøy i oljevernberedskap

Alle fartøy som skal benyttes i oljevernøvelser eller oljevernaksjoner skal ha sertifikat for fartøy i oljevern. Dette er et sertifikat som Sjøfartsdirektoratet kan utstede etter at det er gjennomført tilsyn. Informasjon om hvordan tilsyn begjæres kan finnes her: Begjæring om tilsyn - Sjøfartsdirektoratet

På denne siden finner du også en sjekkliste for reders egenkontroll som skal sendes inn sammen med tilsynsbegjæringen. I tillegg til sjekkliste for reders egenkontroll, kan man også gå gjennom KS-0328 Kontrollskjema for oljevernsertifikat, som er sjekklisten benyttes under tilsynet.

Krav til fartøy og mannskap

Krav til fartøy

Krav til fartøy som skal brukes i oljevern er beskrevet i kapittel 2 i oljevernforskriften. Her bør man spesielt legge merke til at fartøyets fartssertifikat eller fartøyinstruks alltid skal være gyldig ved bruk i oljevern, i tillegg til oljevernsertifikatet.

 

Krav til besetning

Krav til besetningen om bord i fartøy som skal benyttes i oljevernberedskap er beskrevet i oljevernsforskriftens kapittel 3.