Før fartøyet innflagges

Vi anbefaler rederi å ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet på telefon eller e-post for å forsikre seg om at fartøyet oppfyller gjeldende krav til kontruksjon og utrustning. Det er viktig å merke seg at dersom fartøyet ikke oppfyller nasjonale krav kan vi kreve at reder må endre på fartøyet før fartøyet kan settes ut i normal drift. 

Registrering av fartøy i NOR

Alle fiskeartøy over 15 meter som kjøpes inn fra utlandet må registreres i fartøyregistretet NOR. Se her for dokumentasjonslisten som må sendes inn til vårt skipsregister ifm. registreringsprosessen. 

Førstegangstilsyn ved innflagging

Nybyggtilsynet for fartøy som flagges inn til Norge består av verifisering av dokumentasjon og et fysisk tilsyn om bord. Mange av punktene som skal verifiseres finner du i denne sjekklisten. Tilsynet koordineres av en prosjektleder som er felles kontaktpunkt knyttet til det spesifikke fartøyet. Når tilsynet er avsluttet kan vi utstede nødvendige fartøysertifikater som tillater fartøyet å gå ut i normal drift. 

Fartstillatelse for fartøy som har flaggskifte i utlandet

I enkelte tilfeller ønsker norsk reder å overta fartøyet i utlandet. Dersom norsk reder ønsker å seile fartøyet hjem til Norge før vi har fått avsluttet vår tilsyn og utstedt nødvendige fartøysertifikater, kan vi utstede en fartstillatelse for å flytte fartøyet til hjemmehavn i Norge. Søknad om fartstillatelse kan sendes inn via dette skjemaet. For en mest mulig smidig prosess anbefaler vi at utenlandsk selger av fartøyet seiler fartøyet til Norge på utenlandsk flagg og at overtagelsen av fartøyet skjer i Norge.