Her er en oversikt over hvilke kurs og sertifikater sjøfolk på fiskefartøy må ha. Det er ikke en komplett oversikt, da det også er krav til de som skal føre MOB-båt, være matros, o.l. Dette og mer finner du informasjon om i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.  

Sikkerhetskurs

Alle som jobber ombord må ha sikkerhetsopplæring for fiskere eller grunnleggende sikkerhetskurs (etter STCW-regler). Offiserer må ha videregående sikkerhetskurs. Dette gjelder uansett størrelse på fartøyet. Kravet om videregående sikkerhetskurs gjelder derimot ikke for innehavere av fiskeskippersertifikat  klasse C, for dem holder det med grunnleggende sikkerhetskurs eller sikkerhetskurs for fiskere.

Oversikt over kurssteder finner du her: sikkerhetskurs

For fiskere (ikke navigatører) som er 67 år eller eldre er sikkerhetsopplæringen frivillig.

For fiskere (ikke navigatører) over 60 år er repetisjonskurs  frivillig.

For de som vil prøve seg som fiskere kan det være mulig å få fritak fra krav om sikkerhetsopplæring. Se veiledning om fritak fra krav om sikkerhetsopplæring på høyre side.

Skipsførere og styrmenn

Hvilket sertifikat du må ha avhenger av tonnasje, lengde og fartsområde. Vi har laget en oversikt over de ulike sertifikatene.  Den finner du her: Navigatører på fiskefartøy.

Stillingsbetegnelser finner du beskrevet i § 22 i kvalifikasjonsforskriften.

Trykk på lenkene under for å lese mer om de ulike fiskeskippersertifikatene:

Kort om fiskeskipper klasse A

Kort om fiskeskipper klasse AB

Kort om fiskeskipper klasse B

Kort om fiskeskipper klasse C

Radiooperatører på fiskefartøy under 15 meter

Radiooperatør må ha VHF-sertifikat (SRC) hvis du fisker i radiodekningsområde A1 (altså innenfor VHF-dekningsområde). Er du utenfor VHF-dekning må du ha GOC-sertifikat. 
Har du et eldre VHF sertifikat kan dette konverteres til SRC hos Telenor (ekstern lenke). 

Radiooperatører på fiskefartøy over 15 meter

Radiooperatør må ha ROC-sertifikat i radiodekningsområde A1. Er fartøyet i radiodekningsområde A2 eller større må radiooperatør ha GOC-sertifikat. 

Maskinister og maritime elektrikere

Sertifikater for maskinister, maskinvakt, motormenn og elektrikere er avhengig av størrelsen på fartøyet og framdriftskraft. Se i kapittel 5 i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk

Helseattest

Det er krav om helseattest for arbeidstakere på fiskefartøy, med unntak av de som er nevnt under. Helseattest er gyldig i opptil to år om gangen. 

Kravet har hjemmel i forskrift 5. juni 2014 nr. 805 om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger. 

Mer informasjon om helse for sjøfolk finner du på vår side om helse

Dette helseerklæringsskjemaet kan brukes for de som skal søke om fiskeskippersertifikat klasse C. Skjemaet må fylles ut og signeres av lege. 

Unntak fra helseattest:

Forskriften gjelder ikke for den som er fylt 18 år og som har sitt arbeid på følgende fartøy, når fartøyet ikke er sammenhengende ute i sjøen i mer enn tre dager:

a) fiskefartøy med største lengde opp til 15 meter eller med bruttotonnasje under 100 når fartøyet har en lengde (L) under 24 meter

b) fiskefartøy med lengde (L) under 24 meter, som er sertifisert for Bankfiske I eller mindre fartsområder