Dokumentasjon

Krav om byggebekreftelse gjelder for alle båter som skal registreres som fiskefartøy og som har største lengde fra og med 6 meter til 8 meter. For båter under 6 meter er det ikke krav om at det skal være utarbeidet byggebekreftelse for at fartøyet skal kunne registreres som fiskefartøy.

 

For mer informasjon om hvordan største lengde skal måles viser vi til Veiledning om måling av største lengde på skip - Sjøfartsdirektoratet. 

Krav

Sikkerhetskrav

Krav til fiskefartøy under 15 meter er spesifisert i forskrift 22. november 2013 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde. Enkelte av kapitlene gjelder ikke for båter under 6 meter største lengde og enkelte av kapitlene gjelder bare for dekkede fartøy eller åpne fartøy med styrehus. Det er i starten av hvert enkelt kapittel spesifisert dersom kapittelet har et avgrenset virkeområde. På områder der det ikke er spesifisert krav til fartøy under 6 meter i forskriften skal likevel minimumskravene som følger av skipssikkerhetsloven være oppfylt. Skipssikkerhetsloven gjelder for alle fiskefartøy uavhengig av lengde.

 

Andre krav til utforming

Det følger av deltakerlovens § 8 at fiskefartøy skal være utrustet for og egnet til å drive fiske eller fangst for at ervervstillatelse skal kunne gis.