Hva er en ombygging/endring?

Under følger eksempler på hva som defineres som en endring/ombygging av en båt.

  • Bytte av maskineri
  • Utskiftning eller montering av nytt utstyr/utrustning
  • Endring av hoveddimensjoner som lengde og bredde
  • Endring på lasteromsarrangement
  • Endring av innredning
  • Endringer i det elektriske systemet om bord
  • Endring av fartøytype
  • Endring i fartsrområde

Rutinemessig vedlikehold og utskifting av utskifting av utstyr med nytt utstyr som er identisk med det gamle anses ikke som ombygging eller endring.

Hva må jeg tenke på når jeg planlegger å endre på eller bygge om båten min?

Det er viktig å være oppmerksom på at en endring/ombygging kan ha innvirkning på fartøyinstruksens gyldighet. Du må kontakte ditt godkjente foretak for å avklare om det er krav til ny kontroll ifm. ombyggingen.

Hva skjer med fartøyinstruksen dersom jeg endrer på båten eller bygger den om?

Større eller mindre ombygginer og endringer om bord kan føre til at godkjent foretak må endre på information i fartøyinstruksen eller utstede fartøyinstruksen på ny. Dersom ombyggingen er betydelig,  kan det være at verksted må oppdatere beregninger og tegninger som danner grunnlag for utstedelsen av fartøyinstruksen.

Hvordan vite om den planlagte ombyggingen/endringen jeg ønsker å utføre har innvirkning på fartøyinstruksen  gyldighet? 

 

Ta kontakt med godkjente foretak eller Sjøfartsdirektoratet for å rådføre deg om dette. 

Jeg vurderer å endre lengden på båten slik at jeg unngår kravet til fartøyinstruks, hva må jeg tenke på her?

Fartøyet har fått en skade, hva gjør jeg nå? 

Ved betydelig skade på fartøyet, forårsaket av grunnstøting, sammenstøt, brann, maskinhavari, vanninntrengning eller liknende, har reder ansvar for å melde fra både til godkjent foretak og til Sjøfartsdirektoratet. Her finner du en oversikt over hvem som har ansvar for hva i en slik prosess.