Fiskefartøy

Fiskefartøy er fartøy som benyttes til ervervsmessig fiske eller fangst. Fartøygruppen deles hovedsakelig inn i fartøy under og over 15 meters lengde.

Næringsportal

I forbindelse med nybygg kan rederier og verft få tilgang til og sjekke status for innsendte dokumenter. Her vil rederiet også ha tilgang til historikk på egne fartøy.

Logg inn i portalen

Til toppen