IMOs miljøvernkomité (MEPC)

MEPC (Marine Environment Protection Committee) er IMOs overordnede komite for saker som er relatert til marin forurensning. Det finnes også en rekke underkomiteer som jobber med mer spesialiserte saker.

Les mer om IMOs arbeid mot forurensing på IMOs egne nettsider.

Se også mer om Sjøfartsdirektoratets internasjonale arbeid