IMOs miljøarbeid

  • Publisert: 27.11.2015

IMO har gjennom mange år vedtatt et bredt spekter av tiltak for å forebygge og kontrollere forurensning forårsaket av skip og å begrense konsekvensene av eventuelle skader som kan oppstå som følge av maritime operasjoner og ulykker. Av de 51 traktatene IMO har vedtatt så langt, er 21 direkte miljørelaterte.

IMOs miljøvernkomité (MEPC)

MEPC (Marine Environment Protection Committee) er IMOs overordnede komite for saker som er relatert til marin forurensning. Det finnes også en rekke underkomiteer som jobber med mer spesialiserte saker.

Les mer om IMOs arbeid mot forurensing på IMOs egne nettsider.

Se også mer om Sjøfartsdirektoratets internasjonale arbeid

Til toppen