1) EU MRV (European Union Monitoring, Reporting, and Verification): 

  • Geografisk omfang: EU MRV gjelder for skip som anløper eller forlater havner i EU-landene og dekker dermed aktiviteter i EU/EØS-området. 
  • Hva skal rapporteres: Skip med bruttotonnasje 5 000 eller mer som frakter last eller passasjerer for kommersielle formål må rapportere utslipp av CO2 og andre relevante klimagasser. Dette inkluderer også informasjon om energiforbruk og andre tekniske spesifikasjoner. Fra 2025 skal også offshoreskip og stykkgodsskip med bruttotonnasje 400 eller mer rapportere i henhold til EU MRV. 
  • Gjennomføring: EU MRV ble iverksatt for rapporteringsåret 2018, og er endret fra 1.1.24 som følge av inkluderingen av maritim skipsfart i EU ETS. 

 

2) UK MRV (Monitoring, Reporting, and Verification for the UK): 

  • Geografisk omfang: UK MRV gjelder for skip som anløper eller forlater britiske havner og opererer innenfor Storbritannias jurisdiksjon. 
  • Hva skal rapporteres: Ligner på EU MRV, Skip med bruttotonnasje over 5 000 som frakter last eller passasjerer for kommersielle formål må rapportere utslipp av CO2 og andre relevante klimagasser samt annen teknisk informasjon. 
  • Gjennomføring: UK MRV er en nasjonal tilpasning av prinsippene bak EU MRV, og ble implementert etter at Storbritannia forlot EU. 

 

3) IMO DCS (International Maritime Organization Data Collection System): 

  • Geografisk Omfang: IMO DCS er en global ordning som gjelder for internasjonal skipsfart og opererer uavhengig av spesifikke lands jurisdiksjon. 
  • Hva skal rapporteres: Skip med bruttotonnasje 5 000 eller mer som frakter last eller passasjerer for kommersielle formål må rapportere utslipp av CO 2 og andre relevante klimagasser. Dette er en mer begrenset rapportering sammenlignet med EU og UK MRV. 
  • Gjennomføring: IMO DCS ble innført internasjonalt som et resultat av IMO MARPOL og ble obligatorisk fra 2019. 

Krever ulike DoC

Selv om alle systemene har lignende mål om å overvåke og rapportere klimagassutslipp (GHG) fra skipsfart, er forskjellene knyttet til geografisk omfang, spesifikke rapporteringskrav, rapporteringstidspunkter og myndigheter som administrerer ordningene.

Det er viktig for rederier å være klar over de spesifikke kravene som gjelder for deres aktiviteter og transportruter samt rapportere klimagassutslipp inn i aktuelle rapporteringsløsninger. 

De ulike løsningene krever Document of Compliance (DoC) for å oppfylle kravene i ulike systemene.

Nyttige lenker