IMO har en egen nettside som omhandler avfallshåndtering. Der kan man søke seg frem til de enkelte havner og se hva slags avfall som kan leveres. En rekke norske og internasjonale havner finnes i denne basen.

Det finnes også godkjente rapportskjemaer for levering, og diverse prosedyrer.

Les mer her.

I «den norske los» som nå er tilgjengelig digitalt, vil det også etter hvert komme informasjon om hva de ulike havnene har av fasiliteter og mottak av ulike avfallskategorier.

Tilgjengelighet til kontaktinfo for havnen du vil benytte, kan også være et godt utgangspunkt for å få levert avfallet på en sikker måte.

Sjøfartsdirektoratet har et pågående samarbeidsprosjekt sammen med Kartverket, Miljødirektoratet og Kystverket hvor vi arbeider med systemer som tar seg av avfall/søppel fra fartøy til levering i de ulike havnene.

Informasjonen skal implementeres i den elektroniske versjonen av «den norske los», hvor en kan legge inn informasjon av hva de ulike havnene har av fasiliteter for mottak av ulike avfallskategorier.