Miljødirektoratet er klimakvotemyndighet i Norge, også for skipsfart. Informasjon om dette finner dere på Miljødirektoratet sine nettsider.