Følgende enheter er godkjent av Sjøfartsdirektoratet som kvalifisert aktør.

Per desember 2020 er følgende enheter godkjent av Sjøfartsdirektoratet som kvalifisert aktør iht. § 3-19-10 (2) i særavgiftsforskriften utgitt av Toll- og avgiftsdirektoratet:

Ecoxy 
Sorgenfrivegen 9
7037 Trondheim
Norge

DNV GL Envilab
Brooktorkai 18
20457 Hamburg
Tyskland

IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Box 5302
400 14 Göteborg
Sverige

FORCE Technology Danmark

Park Allé 345
2605 Brøndby
Danmark