Regelverket for skipstrafikken i Nerøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden ble skjerpet 1. januar i år. En kartlegging gjort av Sjøfartsdirektoratet i forkant konkluderte med strengere tiltak for å få ned utslippene av spesielt nitrogenoksider (NOx) og svoveloksider (SOx). Etter noen flotte vår- og sommermåneder er cruisesesongen nå på hell. Og havnesjefene er skjønt enige om reguleringene: - Utelukkende positive, viktige og fornuftige.

Vi er kun uenige i ett punkt. Det er ikke strengt nok, sier Rita Berstad Maraak, havnesjef i Stranda kommune.

 

VIL HA UTVIDELSE

Hun mener det er en nasjonal sak å ta vare på de norske fjordene, og at tiltakene derfor bør gjelde i alle norske farvann.

– Det er viktig å unngå at god miljøpolitikk bidrar til urimelig konkurranse. Dersom reglene kun gjelder verdensarvfjordene vil det bidra til at utslippene forflytter seg til andre norske fjorder. Ja til tøffe tiltak, men la det gjelde for alle, understreker hun.

Cruiseturismen er svært viktig for kommunene i verdensarvfjordene – kanskje er det til og med selve bærebjelken for turistnæringen. Jostein Lange Bergset, havnesjef i Flåm, sier til Navigare at det har vært mindre visuell røyk denne sommeren, men at det er vanskelig å skille lovlig røyk fra den som ikke skulle vært sluppet ut.

Vi har rapportert inn de eksemplene vi har sett, men det ser heldigvis ut til at det har vært mindre utslipp av den skumle røyken denne sesongen, sier Lange Bergset.

Han legger til at årets regler er overkommelige for alle, men at de nå er mer fokusert på regelverket som kommer.

 

STOR INTERESSE INTERNASJONALT

Direktør i Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv, Katrin Blomvik, deltok nylig på en internasjonal konferanse i Alaska for alle marine verdensområder på kloden i regi av UNESCO.

– Vi er fra oss av begeistring over å se den store interessen som finnes for norsk forvaltning for verdensarvfjordene, sier hun. I dag finnes det 50 marine vernede verdensområder på verdensarvlista, og Vestnorsk fjordlandskap er et av disse områdene.

 «The Crown Jeweles of the Seas» kaller UNESCO våre flotte fjorder. Det er forventet at disse områdene skal representere det ypperste innen marin forvaltning på kloden. Dette er for å kunne bevare de universelle verdiene for kommende generasjoner og på den måten danne en modell for andre marine vernede områder, sier hun.Fra 1. januar 2020 skjerpes NOx-kravene Det strenge regelverket setter norsk forvaltning på det internasjonale kartet og blir lagt merke til.

– Vi har fått færre klager fra lokalbefolkningen og besøkende knyttet til forurensingen fra cruiseskipene denne sommeren. Vi forventer at dette vil bedre seg over tid, i tråd med den gradvise innskjerpingen, sier Blomvik.

REDERIENE SPILLER PÅ LAG

Mange har spådd dystre utsikter for cruisenæringen i Norge nå som regelverket innskrenkes, men daglig leder i Nærøyfjorden verdensarvpark, Erling Oppheim, er ikke redd for at de dropper Norge og våre vakre fjorder som turistmål.

– Tvert imot, rederiene spiller på lag de. Erfaringsmessig fra samarbeidet i Alaska viser at det er fullt mulig å legge lista høyt. Vi har invitert til flere samarbeidsmøter med cruiseaktørene om hvordan de kan bidra, og der har vi hatt god dialog hvor vi fremmer klima, miljø og bærekraftig utvikling av områdene, sier Oppheim. På lik linje med havnesjefen i Flåm, har Oppheim også meldt inn synlig røyk fra skip denne sommeren. Nå ser han fram mot 2026.

Det blir spennende tider. Den norske verdensarven skal være et fyrtårn, og vi skal gjøre ord til handling, understreker han.

 

VIL KOMME KANSELLERINGER

Bjørn Pedersen, avdelingsdirektør for regelverk og internasjonalt arbeid i Sjøfartsdirektoratet, er klar på at flere skip vil slite med å oppfylle kravene med det skjerpede regelverket, og at det vil komme kanselleringer. Konsekvensen er at det åpner opp for skip som kan gå lovlig inn i verdensarvfjordene.         

Andelen skip bygget før 2000 som tidligere har anløpt verdensarvfjordene, vil gå ytterligere ned, og det ser vi som en direkte konsekvens av miljøkravene. Det gledelige er at det finnes nye cruiseskip som oppfyller kravene med den beste og nyeste teknologien, og som vil anløpe allerede neste år og, sier Pedersen.

 

STRENGERE NOx-KRAV

Regelverket vil i løpet av en femårsperiode innskrenkes gradvis for å gi cruisenæringen en mulighet til å innrette seg stadig tøffere krav. Fra 2020 innføres første krav til reduksjon av NOx utslipp. Deretter skjer det ytterligere innskjerpinger i 2022, mens det strengeste NOx kravet innføres i 2025. Da snakker vi om 80 prosent reduksjon av NOx noe som krever gode renseanlegg eller alternativt drivstoff.

– Selv om vi allerede i år har sett forbedringer, er det i årene fremover vi vil få de store gevinstene. Vi vurderer derfor nå muligheten for å innføre strengere miljøkrav for skipsfarten i norsk farvann generelt og ikke bare i verdensarvfjordene, sier Pedersen.