Skipsfart er en betydningsfull og positiv bidragsyter til en bærekraftig utvikling. 90 prosent av den globale handelen blir transportert på kjøl, så skipsfarten utgjør et svært viktig bidrag til global handel og velstandsbygging, men har relativt sett liten negativ innvirkning på det globale miljøet.

Skipsfart er den mest miljøvennlige formen for transport, men på grunn av sitt store omfang representerer næringen likevel en rekke miljømessige utfordringer. Både i Norge og internasjonalt arbeides det derfor kontinuerlig for å begrense forurensing og andre mulige skadevirkninger fra skipsfarten.