IMOs krav til energieffektivitet for skip

Det er tatt inn et nytt kapittel 4 i MARPOL vedlegg VI, som har regler om energieffektivitet for skip. Hensikten er å forbedre energieffektiviteten til både nye og eksisterende skip. Dette vil føre til reduksjoner i alle drivstoffrelaterte utslipp til luft, som for eksempel CO2, NOx, SOx, PM, og så videre. IMOs krav gjelder for alle skip over 400 bruttotonn i utenriksfart. Reglene trådte i kraft 1. januar 2013.