Nyheter

Epostvarsling

Begrens listen

Tidsperiode

Hovedtema

 • Spørsmål om årsgebyr og fartøyinstruks

  • 02.04.2020
  • 10:34
  • Aktuelt, Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet har i det siste mottatt en del spørsmål fra fiskere som eier fiskerfartøy under 15 meter, og som har fått krav om årsgebyr for første gang. Årsgebyret er merket med ''Årsgebyr NOR'', og vi ønsker å informere nærmere om hva gebyret gjelder.

 • Vær ekstra forsiktig om du tar fritidsbåten ut i påsken

  • 01.04.2020
  • 15:02
  • Aktuelt, Nyheter, Covid-19

  For mange er påsken selve starten på båtsesongen. På grunn av koronapandemien blir årets oppstart noe spesiell, og Sjøfartsdirektoratet oppfordrer til å tenke sikkerhet i tiden som kommer.

 • Retningslinjer fra Paris MOU vedrørende følgene av covid-19

  • 30.03.2020
  • 08:31
  • Aktuelt, Nyheter, Covid-19

  Paris MoU (Paris Memorandum of Understanding on Port State Control) erkjenner at den internasjonale skipfarten er inne i en krise. Paris MoU arbeider for å bistå medlemslandene med å ivareta helse og sikkerhet for havnestatskontrollører og sjøfolk om bord i skipene.

 • Åpner for fjernrevisjon i samsvar med ISM-koden

  • 26.03.2020
  • 16:22
  • Aktuelt, Nyheter, Covid-19

  På grunn av koronakrisen har Sjøfartsdirektoratet fastsatt egne retningslinjer for fjernrevisjon av rederikontor i samsvar med ISM-koden, samt retningslinjer for midlertidig SMC/DOC.