I dag kan fritidsbåtbrukere som ferdes i Oslofjorden tømme kloakk fra båttoalettet i fjorden, så lenge de er mer enn 300 meter fra land. Etter 1. juli i år vil Oslofjorden bli en forbudssone for tømming av kloakk fra fritidsbåter.

I forbudet er det gitt unntak for enkelte fritidsbåter som er vernet eller fredet av Riksantikvaren. Hvis fritidsbåtene skal tømme båttoalettet, er alternativet nå å benytte tømmeanleggene for kloakk som finnes ved havnene i Oslofjorden.

Bakgrunnen for forbudet er at tilstanden til livet i Oslofjorden er alvorlig. Flere av bunnområdene, både i indre og ytre fjord, har lave konsentrasjoner av oksygen på grunn av tilførslene av nitrogen, fosfor, organisk stoff og andre partikler.

Torskebestanden er på et historisk lavt nivå, og tareskogen og ålegressengene, som er oppvekstområder for blant annet torskeyngel, er i flere områder i tilbakegang.

Opplevelsen for badende, båtbrukere og andre som driver friluftsliv i fjorden, forringes i større og større grad. Hvis Oslofjorden skal oppnå en bedre miljøtilstand er det behov for en rekke tiltak, og vi må handle nå.

Forbudssonen for tømming av kloakk fra fritidsbåter er et av tiltakene som skal bedre tilstanden i Oslofjorden. Målet med forbudet er å sikre en ren og trygg Oslofjord for alle som bruker fjorden.

kart tømmeanlegg.png

Oversikt over tømmeanlegg i Oslofjorden

Kommune

Havn

Asker

Leangbukten båtforening

Asker

Vollen Marina

Bærum

Lakseberget båtforening

Bærum

Oksenøyen Marina

Bærum

Sandvika

Fredrikstad

Borg Havn IKS

Fredrikstad

Skjeløy marina

Færder

Tjøme - Verdens Ende

Halden

Halden Gjestehavn

Halden

Tista

Frogn

Kommunebrygga

Frogn

Drøbak båthavn

Frogn

Vindfangerbukta

Sarpsborg

Skjebergkilen marina

Sandefjord

Sandefjord gjestehavn

Moss

Fuglevik Båthavn v/Rygge Båtforening

Nesodden

Oksval båthavn SA

Nesodden

Steilene Seilhavn

Nesodden

Fagerstrand Båtforening

Larvik

Stavern gjestehavn

Larvik

Nevlunghavn

Tønsberg

Tønsgberg gjestehavn

Tønsberg

Vallø Marina

Horten

Bankløkka båthavn

Horten

Åsgårdstrand båthavn

Horten

Horten havn

Vestby

Son Havn Nord

Ås

Nesset

Porsgrunn

Sentrum

Porsgrunn

Breivik

Bamble

Langøya/Langesund Gjestehavn

Hvaler

Hvaler Marinesenter

Hvaler

Skjærhalden gjestehavn

Hvaler

Tordenskjoldbukta

Oslo

Bestumkilen på flåte

Oslo

Kongen Marina på flåte

Oslo

Hovedøya på flåte

Oslo

Paddehavet på flåte

Færder

Kjøpmannskjær

Færder

Tenvik

Færder

Verdens ende

Færder

Østre bolerne

Asker

Grundvik Marina