– Det skjer for mange ulykker med fritidsbåter. Kunnskap er viktig for å ferdes trygt til sjøs, både for den som fører båten og de som sitter på. Det er kjempebra at en halv million nordmenn nå har tatt båtførerprøven, og ikke minst at flere kvinner også gjør det, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Sammen med fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim, fikk ministeren æren av å dele ut båtførerbevis nummer 500.000 til Anita Strauman.

på tur i seilbåt fellesbilde.jpg

– Jeg har vokst opp ved sjøen i Mosvika innerst i Trondheimsfjorden og er godt vant med båtliv. Frem til nå har det vært andre som har kjørt båt når vi har vært på sjøen, men så tenkte jeg at det burde jeg også kunne. Det er jo en fordel for sikkerheten å ha beviset enten en er flere i båten, eller om jeg vil ha meg en tur på egenhånd, sier Anita Strauman, som nylig ble eier av sitt båtførerbevis.

Økt kompetanse = økt sikkerhet

Båtførerbevis ble innført som en obligatorisk ordning, på visse vilkår, i 2010. Er du født 01.01.1980 eller senere, og skal føre båt med mer enn 25 hk eller over 8 meter lengde, trenger du båtførerbevis. Med båtførerbevis kan en føre fritidsbåt med opptil 15 meters lengde.

– Økt kompetanse gir økt sikkerhet på sjøen. Det siste året er også kompetansekravene utvidet med eget høyhastighetsbevis for de som skal føre fritidsbåt som kan oppnå 50 knop eller mer i fart, sier fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.

Det er Norsk Test AS som drifter selve båtførerregisteret, utsteder bevisene og organiserer gjennomføring av prøvene på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

sjøfartsdirektør overrekker gave.jpg

35 prosent er kvinner

Båtførerprøven er en elektronisk prøve som må avlegges hos et godkjent testsenter. Prøven består av 50 spørsmål som må besvares i løpet av en time, på samme måte som når en skal ta sertifikat på blant annet bil.

En må svare riktig på minst 80 prosent av spørsmålene for å bestå prøven. Det vil si at en kandidat maksimalt kan ha 10 feil for å bestå. I tillegg vil prøven inneholde et eget kapittel som heter spesielt viktige emner. Her kan en kun ha to feil for å bestå, uavhengig av hvordan en kandidat har gjort det på resten av prøven. I praksis betyr det at en kan stryke med kun tre feil, dersom alle feilene ligger under spesielt viktige emner.

– Ser vi på snittet for de som tar prøven så er det nå 35 prosent av kandidatene som er kvinner. Dette er et tall som har økt kraftig frem til for et par år siden, men ser nå ut til å ha stabilisert seg. Rundt 15 prosent av de som stiller til prøven stryker, sier administrerende direktørr Bernt Nilsen i Norsk Test AS.