Maritime Technologies Forum (MTF) har kommet med en ny rapport som drøfter sikkerhetshensyn ved etablering av grønne korridorer. Rapporten inneholder også en detaljert sikkerhetssjekkliste for rederier og havnemyndigheter.

Klikk her for å se resultatene fra studien.

Maritime Technologies Forum (MTF) kom i dag med en ny rapport som drøfter sikkerhetshensyn ved etablering av grønne korridorer. Rapporten inneholder også en detaljert sikkerhetssjekkliste for rederier og havnemyndigheter.

Studien fra MTF gjør det mulig å utveksle informasjon med en sjekkliste på 24 punkter. Her rettes søkelyset mot fartøy og havn, samarbeid og tekniske hensyn når grønne korridorer skal planlegges og vurderes:

  • Sørg for tidlig planlegging med tanke på sikkerhetsvurderinger.
  • Foreta risikovurderinger av havneoperasjoner og bunkring.
  • Benytt tilgjengelige standarder for å forenkle godkjenning i havn.
  • Sett deg inn i hva slags risiko tredjeparter utsettes for i havn.
  • Del informasjon og beredskapsplaner med mellomliggende land.
  • Lag og innfør et sikkerhetsstyringssystem (SMS) tilpasset alternative drivstoff.

Fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim uttaler følgende om retningslinjene og anbefalingene:

– Det er mange hensyn å ta når grønne korridorer skal etableres, men sikkerhet må alltid være førsteprioritet. Vi må sikre at alle involverte parter har tilgang til våre funn og mulighet til å bidra i prosessen, slik at vi sammen kan møte utfordringene vi står overfor.

Tan Hoe Soon, assisterende administrerende direktør (Corporate & Strategy) i Maritime and Port Authority of Singapore, har også kommentert rapporten:

– Etablering av grønne og digitale transportkorridorer sammen med likesinnede er avgjørende for at alternative drivstoff raskt skal kunne tas i bruk. MTFs studie kan støtte det pågående arbeidet til havnemyndighetene, for eksempel gjennom deltakelse i forumet Port Authorities Roundtable, der deltakerne deler erfaringer som igjen kan bidra til at de enkelte landene utvikler nasjonale standarder og retningslinjer.

 Om MTF

  • MTF er et forum for flaggstater og klasseselskaper etablert for å dele kunnskap om teknologi og regelverk med den maritime næringen. Hensikten er å samarbeide om forskning som publiseres til den maritime næringen og benytte regelverksekspertise til å gi upartiske råd til skipsfarten.
  • MTF gir veiledning knyttet til alternative drivstoff og økt automatisering i næringen.
  • Forumet legger dessuten til rette for sikker testing og bruk av nye teknologier og bidrar til å utvikle globalt regelverk.