STRAMMER INN: Regjeringen har også besluttet at kontrollaktiviteten fra politiet skal forsterkes i de tre havnene, med særlig vekt på økt tilstedeværelse i Båtsfjord. Tolletaten skal samarbeide og dele informasjon tettere med Politiet og PST.

– Vi har stengt alle havner for russiske fartøy, med unntak av tre havner som er delvis åpne for russiske fiskefartøy. Kontrollaktiviteten er allerede høy, men politi og toll forsterker nå sin kontroll, og vi stiller strengere krav til russiske fiskefartøy ved opphold i havn, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Norge står sammen med allierte og partnere i reaksjonen på Russlands angrepskrig mot Ukraina. Regjeringen vurderer fortløpende behovet for å innføre ytterligere tiltak, skriver regjeringen.