Bakgrunnen for standarden er resultatene fra to maritime undersøkelser som viste at en av fire hadde blitt utsatt for mobbing eller trakassering de siste tolv månedene.

– Skremmende tall, og noe måtte helt klart gjøres. Initiativet og ansvaret dere har tatt er svært viktig, og jeg vil berømme dere for å ha gått foran i næringen. Nå starter arbeidet med å leve opp til ambisjonene, sa konstituert sjøfartsdirektør, Alf Tore Sørheim da han mottok rapporten sammen med statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Verdier og tiltak

Bransjestandarden definerer verdier og tiltak for bransjen, og det enkelte medlemsrederi har etablert egen oppfølging.

Prosjektleder i NHO Sjøfart, Evelyn Blom-Dahl, kunne fortelle at arbeidet med bransjestandarden har fått støtte fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse , og at de nå jobber med et nytt prosjekt for å ta erfaringene videre til hele den maritime næringen.

– Vi skal jobbe med å implementere bransjestandarden og tiltakene, slik at prosjektene kan gjøre en forskjell for de som jobber på sjøen, sa Blom-Dahl.

Skal ha det godt om bord

Målet med bransjestandarden og rapporten er å identifisere funn og foreslå tiltak.

– Det er godt å se at arbeidet mot mobbing og trakassering fortsetter, og at temaet holdes varmt - for det er nettopp det som skal til for å få en reell kulturendring, og med det en tryggere og bedre arbeidshverdag for alle sjøfolk. En skal ha det godt om bord i våre skip, og en skal ha det godt om bord i utenlandske skip som anløper norske havner, sa Sørheim.

Mange snakker om for stor avstand mellom sjø og land.

– Nå bygger vi bro og jobber for løsninger. Kulturendring tar tid, og vi er avhengig av godt samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene for å få det til, legger Blom-Dahl til.

Hun trakk også fram det gode samarbeidet med blant andre Sjøfartsdirektoratet i prosessen.