CSO og SSO bør følge nøye med på situasjonen, søke nødvendig informasjon og ta hensiktsmessige forholdsregler. 

 

Sikringsnivået i området kan bli endret på kort varsel. Sjøfartsdirektoratet følger situasjonen tett.