UNDERVANNSSTØY: Fordi skip krysser landegrenser regelmessig er dette et område som må tas tak i på internasjonalt nivå, ifølge International Maritime Organization (IMO).

Derfor er det utarbeidet retningslinjer for hvordan man kan jobbe for å redusere undervannsstøy (Underwater Radiated Noise, URN):

Retningslinjene inneholder blant annet nyttig informasjon om teknisk kunnskap, internasjonale målestandarder og anbefalinger, og eksempler på maler som skal hjelpe redere med å utvikle en plan for håndtering av undervannsstøy. De foreslår også hvordan designere, skipsbyggere og skipsoperatører kan gå fram for å redusere undervannsstøyen fra et gitt skip.

Anbefaler tilpassede håndteringsplaner

IMO har også vedtatt en egen fase for å bygge erfaring, for å opparbeide kunnskap og finne den beste måten å bruke de reviderte retningslinjene på. Denne fasen skal følges opp med en gjennomgang av MEPC 85, for å gjøre eventuelle nødvendige endringer.

Sjøfartsdirektoratet anbefaler at retningslinjene brukes som verktøy for å redusere undervannsstøy. Særlig viktig er det at redere og designere utvikler håndteringsplaner i en tidlig fase av designprosessen. En slik plan bør tilpasses for å møte redernes behov.

18. og 19. september 2023 gjennomførte en ekspertgruppe fra IMO en egen workshop om forholdet mellom energieffektivitet og undervannsstøy.

Annet relevant materiale (engelsk):