OSLO: Mandag 13. mai ble det signert en intensjonsavtale mellom maritime myndigheter på Filippinene (Philippines' Maritime Authority, MARINA) og Sjøfartsdirektoratet. Signeringen fant sted ved den filippinske ambassaden i Oslo.

Verdsettes høyt

Avtalen er en videreføring av et såkalt «Memorandum of Agreement» (MOA), og handler om anerkjennelse av sertifikater utstedt av Filippinene i henhold til Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW).

Fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.
Fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim. Foto: Sjøfartsdirektoratet

– Filippinske sjøfolk er viktige for den norske internasjonale handelsflåten. Både deres kompetanse og deres veldig viktige bidrag til det norske flagget verdsettes høyt, sier fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.

I forbindelse med samarbeidsavtalen vil både utdanning, opplæring og sertifisering av sjøfolkene bli oppgradert.

– Klare for fremtiden

Når filippinske sjøfolk får opplæring innen maritim teknologi og dekarbonisering, vil det gi flere muligheter for dem i norske rederier og på norske fartøy.

– Et mer effektivt system, og digitaliserte og forenklede prosesser, vil styrke sjøfartsmyndighetenes tekniske og administrative kapasitet. Det kan føre til kontinuerlig – og potensielt økt – sysselsetting av filippinske sjøfolk i norske rederier, uttalte den filippinske ambassadøren i Norge, Enrico T. Fos, under signeringsmøtet.

MARINA-direktør Sonia B. Malualuan tror partnerskapet med Norge vil føre til større muligheter i maritim sektor.

– Gjennom dette partnerskapet ønsker vi å dyrke en plattform for teknisk samarbeid på tvers av grenser, som fremmer innovasjon og fortreffelighet innen maritim praksis, særlig når det gjelder digitalisering og dekarbonisering. Det gjør våre filippinske sjøfolk klare for fremtiden, sier hun.