BILBRANN: En brann om bord i et skip er en meget alvorlig situasjon, uavhengig av brannårsak. Rederi og mannskap bør være forberedt.

Sjøfartsdirektoratet har per i dag ingen statistikk som sier at det brenner oftere i el- og hybridbiler enn i fossilbiler.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) er 24 prosent av bilparken i Norge helelektrisk. Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at elbiler og hybride biler står for under syv prosent av alle bilbranner. Det er også uvisst hvor mange av disse brannene som faktisk skyldes batteriene, da statistikken ikke sier noe om det. 

Dette gjelder i dag

Forskriftene fergerederiene må forholde seg til i dag er i stor grad basert på internasjonale bestemmelser.

Disse inneholder både operasjonelle og strukturelle krav:

  • Fartøyet skal være utstyrt med systemer for brannbekjempelse, og metoder for hurtig deteksjon, brannbegrensning, slokking og kjøling av omkringliggende områder. De fleste norske ferger er utstyrt med svært kraftige slokkesystem på bildekket
  • Mannskapet skal trenes i å håndtere brann om bord
  • Gjennom ISM-koden (sikkerhetssystemet til fartøy og rederi) krever Sjøfartsdirektoratet at det gjennomføres risikovurderinger knyttet til operasjoner om bord

Risikovurdering og opplæring av mannskap

Hvis det først tar fyr i batteripakken i en elbil, kan brannen være svært vanskelig å slukke. Det er derfor viktig at rederiene gjennomfører risikovurderinger og sikrer nødvendig opplæring av mannskapet.

Sjøfartsdirektoratet deltar i det internasjonale arbeidet i International Maritime Organization (IMO), som går ut på å revidere kravene til transport av biler. Når arbeidet er ferdig vil det etableres nødvendige, nasjonale veiledere.

European Maritime Safety Agency (EMSA) har allerede etablert en slik veileder. Den gir blant annet veiledning til operasjonelle prosedyrer på skip.

DSB har publisert Risikovurdering og håndtering av branner i Litium-ion batterier, og tilhørende nettkurs er også tilgjengelig for alle.

Hindre brannspredning på dekk

Battericellene i en elbil ligger inne i en skjermet batteripakke, og det kan være vanskelig å nå inn med vann og andre slokkemidler. Får man likevel dempet brannen i et batteri, kan den blusse opp igjen ganske lenge etterpå. Tidlig aktivering av vannbasert slokkesystem vil hindre brannspredning ved å undertrykke brannen og avkjøle skipsoverflaten og nærliggende kjøretøy.

Dersom batteriet ikke brenner, er brann i en bil med elektrisk framdriftssystem det samme som brann i en konvensjonell bil. Alle moderne kjøretøy har en stor mengde kjemisk energi i form av materialer som brukes for eksempel i seter, annet interiør i kupeen, og i dekkene. Bensin og plast har tilsvarende forbrenningsvarme, og mengden plast i alle typer moderne biler er betraktelig høyere enn tidligere. Mesteparten av den kjemiske energien i en gjennomsnittlig personbil kommer ikke fra energilagringen.

Forsøk viser at den totale varmeutvikling for moderne elbiler og diesel/bensinbiler er uavhengig av formen for energilagring. Det er heller ingen data for at elbiler brenner «varmere» enn konvensjonelle biler.

LASH Fire

LASH Fire er et EU-finansiert forskningsprosjekt som skal fungere som veiledning for regelverksutvikling for bilferger. Mer informasjon om branner i elbiler finnes i deres rapport fra august 2022.