Det fikk Bjørn Einar Von Ubisch og svogeren erfare da de fredag 26. april ble kastet over bord i høy hastighet i Vestfjorden. Ifølge Bjørn Einar var det en teknisk feil i styresystemet på båten som var årsaken til hendelsen.

Dødmannsknappen var ikke i bruk, og båten endte opp med å gå i sirkel, og drev fra de to mennene som lå i vannet. Helt tilfeldig kom en annen båt forbi. Med tanke på temperaturen i vannet, kan det ha vært avgjørende at de kom forbi akkurat der og da.

Sjøfartsdirektoratet skriver om denne saken i forbindelse med "Sjekk Vesten"-kampanjen, og råder deg til å ta en ekstra kikk over vest og annet flyteutstyr før fritidsbåtsesongen for alvor er i gang.

Vesten løste seg ikke ut

Det var kun Bjørn Einar som hadde på seg vest, men denne fungerte ikke da den ikke blåste seg opp da den kom i kontakt med vannet. Vesten var heller ikke festet med skrittstropper.

Bjørn Einar er sikker på at dersom han hadde vært bevisstløs da uhellet skjedde, hadde han nok ikke vært her. Siden har han gjort seg noen tanker rundt vestbruk i fremtiden.

– Dette var ikke en personlig vest, men en oppblåsbar vest som lå i båten vi var ute i. Jeg vet ikke hvor gammel den var, eller når den ble vedlikeholdt sist. Den løste seg ikke ut da dem kom i kontakt med vannet, og selv om den hadde skrittstropper, hadde jeg ikke festet denne, forteller Bjørn Einar til Sjøfartsdirektoratet.

Han tenker at vesten sånt sett var helt ubrukelig, og påpeker hvor viktig det er at man alltid fester skrittstroppen når man er ute i båt, og at dødmannsknappen alltid er aktivert - selv om man er flere i båten.

Fikk seg en vekker

Han syntes det hele var en skummel opplevelse, og fikk seg en skikkelig oppvekker.

– Jeg kommer til å bytte til ordinær vest fra nå av, og kommer ikke til å bruke oppblåsbar vest igjen. Dette av den enkle grunn at da slipper man å forholde seg til om vesten er vedlikeholdt, om patronen virker og om vesten løser seg ut i kontakt med vann, sier han.

Sjøfartsdirektoratet tips til vedlikehold av oppblåsbar redningsvest

En oppblåsbar redningsvest er meget bra som sikkerhetsutstyr når den fungerer som den skal. Vi understreker at utstyret må kontrolleres jevnlig, og det er særlig tre ting det er viktig å sjekke:

 1. GASSPATRON:
  Skru løs gasspatronen og sjekk at den er hel og uten skader. Hvis du har en presis kjøkkenvekt kan du veie patronen og kontrollere at den veier like mye som er angitt på patronen. Hvis alt er i orden, skru patronen godt til igjen. Det er en god vane å sjekke at patronen sitter godt hver gang man bruker vesten.

 2. UTLØSERTABLETT:Sjekk at utløsertabletten ikke er ødelagt, utløpt på dato eller har vært utsatt for fukt. Hvor ofte man må skifte tablett, varierer – følg instruksjonene som følger med produktet. Produsenter anbefaler som regel å skifte tabletten årlig.

 3. VESTEN MÅ VÆRE TETT:
  Åpne trekket og sjekk at den oppblåsbare vesten er uskadet og holder på luft i 24 timer. Det gjør du ved å åpne trekket og pumpe opp vesten, for eksempel ved bruk av en sykkelpumpe. Pass på å ikke skade ventilen på munnstykket. OBS: Ikke blås opp vesten med egen pust. Dette vil gi fukt inni vesten. Dersom vesten holder på luft i 24 timer, kan du tømme vesten fullstendig for luft igjen, og brette den sammen inn i trekket. Følg leverandørens instruksjon.

Når du har gjennomført testen, skriver du ned dato for utført kontroll på vesten eller i serviceheftet – og da er vesten klar for båtsesongen.

Sjekk vanlig vest også

Vanlige redningsvester og flytevester som ikke er oppblåsbare, bør også sjekkes etter som slitasje kan forekomme på gamle vester. Er alle sømmer intakt? Er vesten holdbar for din vekt? Har vesten skrittstropp? Passer den i form? 

Vi anbefaler på det sterkeste å være godt forberedt før neste båttur, og ha en god, passelig og sikker vest til hver av passasjerene i båten. 

Fakta

 1. I Norge dør det i snitt 22 personer hvert år som følge av drukning fra fritidsfartøy.
 2. Alle som er i fritidsbåter under åtte meter skal ha på seg egnet redningsvest når båten er i fart.
 3. Det er båtfører og båteier som er ansvarlig for at det finnes redningsvester til alle om bord, mens det er den enkeltes ansvar å bruke utstyret.
 4. Det er båtførerens ansvar at barn under 15 år har på flytevest når båten er i fart.
 5. DSB anbefaler at barn som ikke kan svømme, heller ikke bruker en oppblåsbar redningsvest. Barn bør bruke en vest med krage som hjelper til med å holde hodet over vannet.
 6. Flytevester skal være CE-merket.
 7. Personer som blir slept etter båten, for eksempel på vannski, i tube og på wakeboard, må også ha på flytevest.
 8. Det er viktig å lese bruksanvisningen for å kjenne til nødvendig vedlikehold av flyte- og redningsvester, og hvor mange kilo vesten er beregnet for. Feil bruk av vesten kan føre til at den ikke virker som forventet.

I den siste femårsperioden (2019-2023) omkom det 131 personer i forbindelse med fritidsbåt. I snitt blir det 26 personer hvert år. 111 personer omkom som følge av drukning.

88 (67 %) av disse brukte ikke vest (i fire av tilfellene er det ukjent om de brukte vest, og i to av tilfellene har ikke vesten hatt noen betydning).

Dersom uhellet skulle være ute, er redningsvest et av de viktigste sikkerhetstiltakene en har for å unngå å drukne dersom en havner i sjøen.L

Les mer om hvordan du sikrer vesten på våre nettsider her, og på DSB sine sider sikkerhverdag.no.