BEGROING: Som en del av tildelingsbrevet for 2023, videreført i tildelingsbrevet for 2024, gav Klima- og miljødepartementet (KLD) Sjøfartsdirektoratet i oppdrag å gjennomføre høring og fastsette regler om begroing på skipsskrog innen juni 2024.

I tråd med oppdraget ble et forskriftsforslag om håndtering av begroing på skrog sendt på høring fra 12. mars til 6. juni 2024. Sjøfartsdirektoratet mottok totalt 39 innspill i høringsrunden.

I høringsbrevet som fulgte forskriftsforslaget ba Sjøfartsdirektoratet om konkrete innspill på flere områder, blant annet om vaskemetoder og tilgjengelige teknologier. Dette var fordi enkelte deler av forskriftsforslaget hadde behov for å bli ytterligere opplyst.

Vil ta fornyet vurdering

I høringsrunden har det kommet inn mye informasjon som vil være nyttig for Sjøfartsdirektoratet i det fremtidige arbeidet med forskriften.

I lys av antall høringsinnspill, og innholdet i disse, ser Sjøfartsdirektoratet at det ikke er mulig å fastsette forskriften i tråd med oppdraget i tildelingsbrevet innen juni 2024. Direktoratet vil nå ta en fornyet vurdering av forskriftsforslaget.

En mer detaljert plan for videre framdrift i arbeidet med forskrift om håndtering av begroing på skrog vil leveres til KLD høsten 2024.