Piratoperasjoner i det somaliske bassenget, den sørlige delen av Adenbukta og det vestlige Arabiahavet de siste månedene viser at det fortsatt er et betydelig potensial for piratangrep i disse områdene.

Bildet viser kart over sørlige del av Adenbukta. Trusselen for piratoperasjoner vurderes å være forhøyet i sørlig del av bukta, i den vestlige delen av det Arabiske hav og i havområdene utenfor Somalia. Hendelsene viser at piratene har kapasitet til å utføre operasjoner i betydelige avstander fra kysten (se illustrert på kart).

Bildet viser kart over sørlige del av Adenbukta. Trusselen for piratoperasjoner vurderes å være forhøyet i sørlig del av bukta, i den vestlige delen av det Arabiske hav og i havområdene utenfor Somalia. Hendelsene viser at piratene har kapasitet til å utføre operasjoner i betydelige avstander fra kysten (se illustrert på kart).

Forhøyet trussel

Siden november 2023 har tre store handelsskip blitt angrepet av piratgrupper. I tillegg har flere handelsfartøyer rapportert mistenkelige tilnærminger og kapringsforsøk i området. Det har også vært rundt 18 småskalaangrep på dhower på ulovlig fiske nær den somaliske kysten.

Hendelsene viser at piratene har kapasitet til å utføre operasjoner i betydelige avstander fra kysten. Flere pålitelige kilder for maritim sikkerhetsinformasjon bekrefter at trusselen om piratvirksomhet vurderes som forhøyet, og med henvisning til alvorlighetsgraden av hendelsene som har skjedd, hever Sjøfartsdirektoratet det maritime sikkerhetsnivået til MARSEC/ISPS-nivå #2 området illustrert i kartet.

Det forhøyede MARSEC-nivået er gyldig inntil videre.

Anbefalte tiltak

  • Bruke BMP5 i forberedelser og operasjoner.
  • Gjennomfør sikkerhetsvurderinger før du går inn. Gjeldende transittråd er levert av UKMTO. Trusselvurderinger for regionen er også levert av EUNAVFOR og kan finnes på MSCHOA-nettstedet.
  • Forberede skip og mannskap, gjennom planlegging og øvelser.
  • Rapportere til UKMTO og MSCHOA i henhold til retningslinjer.
  • Vær på vakt og oppretthold en høy grad av situasjonsforståelse, både underveis og i havn.

Informasjon om norske krav til bruk av væpnede vakter finnes på følgende nettsider: Bruk av væpnede vakter - Sjøfartsdirektoratet