Ozonanlegg

Etter flere hendelser med lekkasjer på ozonanlegg har vi laget en sikkerhetsmelding med veiledning. Les den ved å trykke på lenken:

Ozonanlegg på fartøy

Nye krav om NOx nivå III krav for motorer over 130 kW 

For fartøy som blir kjølstrukket eller bytter motor etter 01.01.2021 gjelder de nye kravene i Marpol VI reg.13.5.1 . Merk at dette gjelder de som opererer i NSECA (nordsjøen)

Dette gjelder for alle motorer over 130 kw installert om bord .

 

Det finnes muligheter for å søke om fravik, dette er beskrevet i rundskrivet Veiledning om vilkår som kreves oppfylt for at en dieselmotor ikke må oppfylle NOx nivå III krav

EIAPP (Engine International Air Pollution Prevention) sertifikat

Det er krav til at alle motorer over 130kw som er installert etter 01.01.2000 skal ha EIAPP sertifikat.

Informasjon om dette er beskrevet i rundskrivet Dieselmotor med effekt over 130 kW og krav til EIAPP sertifikat.

Motor på fartøy med største lengde 15 meter og derover og lengde (L) under 24 meter

Det følger av § 4-3 i forskriften at motorer skal være typegodkjent. Det er for en del motorer lagt inn begrensinger i typegodkjennelsen om at motor kun kan brukes i flermotoranlegg. For fartøy med lengde (L) under 24m vil det være mulighet til å søke om dispensasjon fra denne begrensingen. Det kreves da at det gjøres kompenserende tiltak og at de komponenter som er nevnt i §4-3 (4) sammen med den elektroniske styreenheten til motor blir ivaretatt. 

Brannmenns kommunikasjonsutstyr

Brannmannsutrustning skal inneholde utstyr som beskrevet i SOLAS kapittel II-2. Nytt er at på skip som skal ha minst ett sett brannmannsutstyr om bord, og som er bygd fra og med 1. januar 2018, skal det for hver brannpatrulje finnes minst to bærbare toveis radiotelefonapparater om bord, slik at de kan kommunisere.

Skip bygd før 1. januar 2018 skal oppfylle kravene i denne regel senest ved den første besiktelsen etter 1. juli 2019.

Fast brannslokningsutstyr over frityrkokere

Utstyr til frityrsteking som er installert om bord, skal være utstyrt med følgende:

  1.  et automatisk eller manuelt slokningsanlegg som er testet i henhold til ISO 15371:2009
  2. en hovedtermostat og en reservetermostat med en alarm som varsler operatøren i tilfelle svikt i en av termostatene
  3. arrangementer for automatisk avstenging av elektrisk kraft ved aktivering av slokningsanlegget
  4. en alarm som viser at slokningsanlegget er aktivert i byssa der utstyret er installert, og
  5. innretninger for manuell betjening av slokningsanlegget, tydelig merket slik at besetningen lett kan bruke det.

Kravet gjelder fartøy med lengde (L) 24 meter eller mer hvor installasjonen skjer 1. januar 2021 eller senere.