Last ned rundskrivet som PDF

Innledning

Nærings- og fiskeridepartementet vedtok 26. februar 2016 endringer i forskrift 30. juni 1987 nr. 579 om særskilt fartsområde for fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet registrert i norsk internasjonalt skipsregister, heretter omtalt som fartsområdeforskriften for petroleumsvirksomhet.

Endringene trådte i kraft 1. mars 2016.

Formål

Dette rundskrivet har som formål å gi veiledning om tolkningen av uttrykket «konstruksjonsskip».

Tolkning av uttrykket konstruksjonsskip

Fartsområdeforskriften for petroleumsvirksomhet § 2 lyder slik:

§ 2. Anvendelse.
Denne forskrift kommer til anvendelse på fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomheten som nevnt i § 1. Forskriften får ikke anvendelse på seismiske fartøy og konstruksjonsskip. Med konstruksjonsskip menes et fartøy som utfører konstruksjonsarbeid, undersjøiske operasjoner, rørlegging eller vedlikehold av innretninger.

Endringen betyr at konstruksjonsskip, i likhet med seismiske fartøy, ikke er omfattet av fartsområdebegrensningen i denne forskriften.

Andre skip og flerbruksskip er heller ikke omfattet av fartsområdebegrensningen når de utfører nevnte konstruksjonsaktiviteter.