• Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse A, som gir ubegrensede førerrettigheter på fiskefartøy i ubegrenset fartsområde
  • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse AB (nytt), som gir førerrettigheter på fiskefartøy med bruttotonnasje under 3000, i ubegrenset fartsområde
  • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse B, som gir førerrettigheter på fiskefartøy med bruttotonnasje under 500, i fartsområde Bankfiske II
  • Fiskeskippersertifikat klasse C, som gir førerrettigheter på fiskefartøy med lengde under 15 meter i fartsområde Bankfiske 1

Det er altså innført nytt Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse AB, som gir førerrettigheter på fiskefartøy med bruttotonnasje under 3000. Samtidig er tidligere Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse A, som gav førerrettigheter på fiskefartøy med bruttotonnasje under 500, tatt bort. Fjerningen av dette sertifikatet er gjort fordi innehavere av slikt sertifikat automatisk vil oppfylle alle krav for å kunne få utstedt den nye sertifikatet.

Endringene kommer som følge utviklingen i gruppen store kystfiskefartøy. Stadig flere fartøy med bruttotonnasje over 500 bidro til utfordringer med sertifikatstrukturen for fiskerinæringen.

Kvalifikasjoner for fiskeskipper er nå også regulert internasjonalt gjennom STCW-F konvensjonen. Det har åpnet mulighet for at Sjøfartsdirektoratet, i dialog med fiskernes organsiasjoner, har kunnet gjøre tilpasninger for det nye sertifikatet.

Kan søkes fra i dag

Det nye Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse AB vil bli utstedt på bakgrunn av utdanning i henhold til regel II/1 i STCW78 konvensjonen og avsnitt A-II/1 i STCW koden. Det tilsvarer utdanningen til Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 4. Krav til fartstid for å kunne få den nye sertifikatet er det samme som for tidligere Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse A. Det innebærer minst 24 måneders fartstid på sjøgående skip med største lengde 15 meter eller mer, hvorav minst seks måneders fartstid på fiskefartøy med største lengde 15 meter eller mer.

Det nye Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse AB er nå tilgjengelig, og kan søkes på fra og med i dag. Se mer informasjon om hva dette vil bety for deg som innehar et fiskeskippersertifikat i dag, eller går med planer om å utdanne deg til fiskeskipper.