Krav om MOB-båt

Fiskefartøy med lengde (L) på 24 meter og større skal ha MOB-båt dersom de skal ha sertifikat for fartsområde Bankfiske II eller større. For fiskefartøy bygget før 1. januar 1992 er lengdegrensen 24 meter største lengde, og kravet til MOB-båt gjelder da alle fartsområder, men direktoratet har praktisert at disse fartøyene ikke behøver behandles strengere enn nyere fartøy.
MOB-båten skal være utstyrt med fast montert radartransponder. 

Utsettingsarrangement før og etter 1. januar 2003

  1. Utsettingsarrangement montert før 1. januar 2003 skal ha en godkjenning som viser at kravene i SOLAS kap. III og LSA-kodens kap. VI er oppfylt. Dette innebærer at ordninger som er tatt om bord før 1. januar 2003 og som var godkjent i henhold til SOLAS kapittel III og LSA-kodens kapittel VI, fremdeles vil aksepteres etter regelverket.
  2. Arrangement montert 1. januar 2003 og senere skal være typegodkjent (rattmerket) basert på kravene i LSA-kodens kap. VI. Dette innebærer at utsetting ved dødt skip uten andre midler enn tyngdekraften eller lagret mekanisk energi skal være mulig.

Vedlikehold

Vanlig vedlikehold, skifte av slitedeler o.l. må baseres på produsentens vedlikeholds­prosedyrer/manualer.

Wire/fall skal byttes minst hvert 5 år.

Årlig vedlikehold utført av mannskapet om bord og femårlig inngående ettersyn utført av kompetent personell er anbefalt.  

Vedlikehold av redningsutstyr og utsettingsarrangement skal være tydelig beskrevet i sikkerhetsstyringssystemet om bord.

Se ellers § 7-16 i forskriften. 

Endring av eksisterende arrangement

Ved eventuell endring må det dokumenteres at typegodkjenningen fremdeles er gjeldende, f.eks. i form av skriv fra produsent og/eller teknisk kontrollorgan.

Arrangement montert før 1. januar 2003 som er godkjent i henhold til nr. 1 vil ikke få ny godkjenning av Sjøfartsdirektoratet etter en eventuell endring. Dersom f.eks. MOB-båt skiftes ut til en tyngre, og arrangementet ikke er godkjent for denne vekten, skal arrangementet oppfylle nr. 2 ovenfor.