Idéen med HYBRIDskip (Hydrogen‐ og Batteriteknologi for Innovative Drivlinjer i skip) er å etablere det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å realisere utslippsfrie fremdriftssystemer for lengre overfarter og større fartøy, basert på batteri‐ og hydrogenteknologi. Det er Fiskerstrand Holding AS som er primus motor bak prosjektet, som i desember ble tildelt støtte gjennom PILOT-E, et finansieringstilbud fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

­– Resultatet av pilotprosjektet skal bli en hybridferge, som skal være i drift før 2020, opplyser konsernsjef i Fiskerstrand, Rolf Fiskerstrand. Fergens hoveddrift vil være basert på hydrogen og brenselceller. For å få en energieffektiv drift vil også batterier bli brukt.

 

Viktig godkjenningsprosess

Ved å ta tak i en konkret skipstype skal prosjektet også bidra til å fremskynde Sjøfartsdirektoratets godkjenningsprosess for bruk av hydrogen som drivstoff i maritim transport. Det samme gjelder klasseregler fra DNV GL.

– Det er positivt at direktoratet nå i stadig større grad blir involvert tidlig i innovative prosjekter. Dette betyr at vi er bedre forberedt i de tilfellene der den nye teknologien ikke er fanget opp av dagens regelverk. Men vi tolker det også som at næringen nå i enda større grad ser på Sjøfartsdirektoratet som en viktig samarbeidspartner i utviklingen av nye løsninger, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

To faser

Arbeidet med HYBRIDskip startet formelt i dag, 9. januar, med en kick‐off. Deretter vil første fase bli brukt til kartlegging av tekniske og regulatoriske krav som må oppfylles, undersøkelse og testing av brenselceller brukt under maritime betingelser, og å utarbeide løsninger og prosedyrer for fylling av og drift med hydrogen.

– Vi setter stor pris på at Sjøfartsdirektoratet ønsker å være med på dette. Risikovurderinger og regelverk knyttet til godkjenninger vil være en svært viktig del av prosjektet. Selve teknologien finnes jo allerede, sier Rolf Fiskerstrand.

– Man vil også identifisere et fergesamband og en passende ferge for testing og pilotering, opplyser Fiskerstrand. I andre fase vil det bli ombygging av den valgte fergen, samt testing, pilotering og drift av denne.

 

 

Partnere i HYBRIDskip:

Fiskerstrand Holding AS – prosjekteier, overordnet prosjektansvar

Fiskerstrand Verft AS – teknisk detaljering og ombygging

Multi Maritime AS – design‐ og konstruksjonsarbeid

Stiftelsen SINTEF – hybridmodell, marin bruk av hydrogen og brenselcelleteknologi

NEL ASA – fylling/bunkring, samt teknologisk og økonomisk analyse inkl. hydrogensikkerhet

Hexagon Raufoss ASA – hydrogenlagring og transport

DNV GL – sikkerhet, risiko og sertifiserings- og godkjenningsprosesser (klassifisering)

Sjøfartsdirektoratet – dialogpartner i maritim godkjenningsprosess

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) – dialogpartner i godkjenningsprosess ang. landanlegg

Møre og Romsdal fylkeskommune – stille passende samband til rådighet for pilotering