Radartranspondere i redningsflåter og MOB-båt

På fiskefartøy med lengde (L) 24 meter eller mer skal hver redningsflåte og MOB-båt utstyres med en radartransponder (SART). Denne skal pakkes i flåtene, og være fast montert i MOB-båten. Det hender at nybygg og fartøy innkjøpt fra utlandet ikke har SART i flåtene. Da skal SARTene oppbevares på et egnet sted fram til neste kontroll av flåtene. Da skal de pakkes i flåtene hos servicestasjonen. 

Se § 7-14 i forskrift om konstruksjon, utstyr og drift av fiskefartøy med lengde 15 meter eller mer for informasjon om kravene til SART for ulike fartøystørrelser og fartsområder.

Kontroll av radio

Krav til radioutstyr er beskrevet i kapittel 9 i forskrift om konstruksjon, utstyr og drift av fiskefartøy med lengde 15 meter eller mer.

Det er ikke eget sertifikat for radio på fiskefartøy, men det er en del av fartøyets fartssertifikat. Et godkjent radioinspeksjonsforetak må tilkalles for kontroll av radio, og om alt er i orden fyller de delene i sertifikatet som gjelder radio. Se oversikt over godkjente radioinspeksjonsforetak.

Krav til navigasjonsutstyr

Alle krav til navigasjonsutstyr er beskrevet i kapittel 10 i forskrift om konstruksjon, utstyr og drift av fiskefartøy med lengde 15 meter eller mer. Dette gjelder i utgangspunktet alle fiskefartøy, uavhengig av byggeår. 
Se også rundskriv om sjøkart - "Sjøkart om bord på fiske- og fangstfartøy"

Fartsområder og utvidelse av fartsområde

Kart over fartsområdene finner du her. Velg først "temalag", deretter "fartsområder fiskefartøy" og så huker du av for de aktuelle fartsområdene du vil se. Du kan også velge sjøkart som bakgrunnskart ved å trykke på "bakgrunnskart" nede til venstre i vinduet.

Ved utvidelse av fartsområde er det gjerne tilleggskrav på sikkerhetsutstyr. Oversikten finner du her.

Fartssertifikatet må også oppdateres med riktig fartsområde, dette gjøres ved å begjære tilsyn.

Rømningsveier fra produksjonsdekk

Vi har forsøkt å presisere krav til rømning fra fabrikkdekk. Se Rundskriv om rømningsveier på produksjonsdekk på fiske- og fangstfartøy.