Nyheter

Epostvarsling

Begrens listen

Tidsperiode

Hovedtema

 • Særskilt NIS-garanti for lønn og hjemreise opphører

  • 21.12.2017
  • 10:59
  • Sjøfolk, Aktuelt, Nyheter, MLC

  Som en følge av endringer i Maritime Labour Convention (MLC), bortfaller kravet om at rederiet stiller garanti for lønn og hjemreise ved arbeidsgivers konkurs. Endringen gjelder passasjer- og lasteskip registrert i NIS.

 • Saksgangen i søknader om ferdighetssertifikat (LFF)

  • 14.12.2017
  • 13:09
  • Aktuelt, Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet får for tiden mange henvendelser om krav om ferdighetssertifikat for mannskap på skip som bruker drivstoff med lavt flammepunkt. Her finner du informasjon om sertifikatkravet og søknadsfrister.

 • Min side tilgjengelig for sjøfolk

  • 11.12.2017
  • 09:28
  • Aktuelt, Nyheter

  Fra i dag kan norske sjøfolk logge på Min side og se status for sine sertfikatsøknader og andre data.

 • Vedtok nye regler for offshoretransport av kjemikalier

  • 08.12.2017
  • 10:30
  • Aktuelt, Nyheter

  Siden 2011 har FNs sjøsikkerhetsorganisasjon, IMO, jobbet med et nytt regelverk for forsyningsskip som frakter farlige og skadelige flytende stoffer i bulk. Norge har deltatt aktivt i arbeidet, og 6. desember ble den nye kjemikaliekoden for støttefartøy (OSV Chemical Code) vedtatt i IMO.