D6: Assessor kan melde inn praktisk prøve digitalt. Sjøfartsdirektoratet anbefaler at dette gjøres via denne siden.

Registrering av praktisk prøve i en søknad 

Dersom den praktiske prøven ikke er registrert digitalt må søker selv laste opp fullstendig kopi av denne.

For å laste opp praktisk prøve i en søknad trenger Sjøfartsdirektoratet informasjon om assessor. Dette har imidlertid vist seg å ikke være en tilstrekkelig løsning, derfor skal opplastingen forenkles i løpet av uke 51. Søker vil da kun måtte laste opp kopi av den praktiske prøven.

Har du problemer med å laste opp praktisk prøve anbefales det derfor å prøve igjen i slutten av uke 51.

Snart vil det også bli mulig å se tidligere innrapporterte bedømmelser og praktiske prøver for de som har registrert disse. Denne endringen vil også gjelde for bedømmelse til andre sertifikater.

Elektronisk registrering av fartstid

Arbeidsgiver kan enkelt registrere inn fartstid digitalt, slik at det ikke er nødvendig med fartstidsattester i søknaden.

Er fartstiden registrert inn digitalt slipper søker å laste opp bekreftelse på fartstid.  

Overgangsordning D6

Sjøfartsdirektoratet minner om at overgangsordningene til D6 går ut 31. desember.

Alle søknader som blir registrert før årsskiftet vil bli saksbehandlet i henhold til overgangsordningen.