Knut Arild Hareide, John Malvin Økland og Sverre Meling jr.
Knut Arild Hareide, John Malvin Økland og Sverre Meling jr. Foto: Marit Nilsen

Haugesundkonferansen, Sjøsikkerhetskonferansen og Fritidsbåtkonferansen er alle godt kjent i den maritime krets. Men i stedet for tre arrangementer spredt utover året, legges nå alle tre mellom 23. til 27. september neste år. Målet med den maritime uken er at den også skal prege bybildet, og gjøre regionen  mer bevisst på den maritime rollen byen og regionen har nasjonalt.

Haugesund skal bli en nasjonal arena for maritime Norge, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. 

Se også nettsidene for Maritim uke. Der kan du melde din interesse til neste år, både som deltaker og ved stand.

Vi har Haugesundkonferansen som i dag er kjent for sitt fokus på politiske rammevilkår, forskning og utviklingsarbeid. I tillegg har vi Sjøsikkerhetskonferansen som retter oppmerksomheten mot sikkerheten til sjøs, det grønne skiftet og høyaktuelle case som andre skal ta lærdom fra. Sist, men ikke minst; Fritidsbåtkonferansen, som samler bransjeaktører og interessenter innenfor fritidsbåtsegmentet. Nå håper vi rederier og andre maritime aktører vil legge sine møter til denne uka, slik at det blir en naturlig, maritim mingleplass, sier Hareide. 

Han høster bred støtte fra Sverre Meling jr. i Maritim Forum, som gleder seg stort til neste års maritime uke. 

Vi tente på idéen med en gang. Maritim uke vil være samlende for byen og regionen vår med arrangementer og aktiviteter som ellers ville blitt spredt utover året, sier Meling.

Møtes i Haugesund

Idéen om å samle det maritime Norge i Haugesund en uke er allerede luftet for et bredt spekter av maritime aktører, både nasjonalt og lokalt. Tilbakemeldingene fra disse er unisont positive, og allerede nå oppfordres beslutningstakere, interessenter og eksperter fra næringen å legge sine møter til Maritim uke i 2024.

Både tidligere og ny ordfører i Haugesund går "all in" på ideen, og mener dette vil være med på å sette Haugesund på kartet som et viktig maritimt knutepunkt. 

Nils Konrad Bua.
Nils Konrad Bua. Foto: Marit Nilsen

Haugesund er bygd opp i og rundt det maritime, dette er identiteten vår. Nå samler vi alle gode krefter og inviterer til en storstilt, maritim uke, sier Nils Konrad Bua, ordfører i Haugesund.

Styringsgruppen i Maritim uke

  • Sjøfartsdirektoratet, (organisering/sekreteriat)
  • Kystverket
  • Haugesundkonferansen
  • Ordføraren i Haugesund
  • Maritimt forum på vegne av den maritime klyngen
  • Karmsund Havn
  • Høgskulen på Vestlandet
  • Quality Hotel Maritim
  • Representant fra Rogalandsbenken på Stortinget