• Israelsk territorialfarvann i Middelhavet heves til MARSEC/ISPS-nivå 3.
  • Hele Aqababukten fastsettes til MARSEC/ISPS-nivå 2 med bakgrunn i informasjon om flere nedslag fra missiler og droner i området. Sjøfartsdirektoratet anmoder om høy årvåkenhet og hever sikringsnivået for å reflektere faren for kollateral skade.

CSO og SSO oppfordres til å følge utviklingen tett gjennom pålitelige kilder.

Skip som ligger til ankers utenfor områdene må også vurdere farene for kollateral skade og ta nødvendige forholdsregler.

Tiltaket har gyldighet til 30. november 2023. Nødvendige oppdateringer vil bli publisert på Sjøfartsdirektoratets nettsider.