– Det er bra at det så langt ser ut til at ingen ble fysisk skadd i dette alvorlige angrepet, selv om dette er en alvorlig hendelse for mannskapet. Brannen som oppsto ble brakt under kontroll av mannskapet, som viste stor grad av sjømannskap og operativt arbeid. Sjøfartsdirektoratet ser alvorlig på hendelsen ettersom «Strinda» er nok et sivilt fartøy som er angrepet, sier Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for operativt tilsyn.

Sikringsnivået er allerede hevet til nest høyeste nivå i området, men dette alvorlige angrepet gjør at det er naturlig å se på om det må gjøres ytterligere endringer. Nivået blir ikke automatisk hevet, men vi må se på om informasjon til de som skal gjennom området, må spisses ytterligere.

Direktoratet har et godt samarbeid med Norges Rederiforbund sin beredskapsavdeling i saken, og vil også opprette dialog med rederiet. Det har også vært tett dialog med både direktoratets eget departement og Utenriksdepartementet, i denne hendelsen.