VERDENSARVFJORDENE: Etter at Stortinget i 2018 vedtok at verdensarvfjordene skal være utslippsfrie fra 2026, fikk Sjøfartsdirektoratet i mars 2022 i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) å utforme et forslag til regelverk. Oppdraget omfattet også tilleggsvedtakene fra februar 2021 om å sikre cruiseanløp i verdensarvfjordene også etter 1. januar 2026.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.
Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. Foto: Helga Maria Sulen Sund / Sjøfartsdirektoratet

 

– Sjøfartsdirektoratet har selvsagt tatt på alvor vedtakene fra Stortinget, og leverer nå vårt svar på det todelte oppdraget vi fikk fra departementet. Vår anbefaling er sendt til KLD for videre behandling og beslutning, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Miljøkravene for skip i verdensarvfjordene er allerede blant de strengeste i verden. Kravene har vært gjeldende siden 2019. Fra 1. januar 2025 gjelder også NOx Nivå III-krav for skip i verdensarvfjordene. Nullutslippskravet kommer i tillegg.

Underdirektør Henrikke Roald, Underavdeling for regelverk og avtaler.
Underdirektør Henrikke Roald, Underavdeling for regelverk og avtaler. Foto: Torbein Kvil Gamst / Sjøfartsdirektoratet

 

– Sjøfartsdirektoratet viser til to alternativer og anbefaler det ene. Det gjør vi i lys av utviklingen av EUs helt nye regelverk for å redusere klimagassutslipp, og de mange høringsinnspillene til overgangsordningen. Alternativ 2 gir best balanse mellom hensynet til nullutslipp og fortsatt cruisetrafikk i verdensarvfjordene, sier prosjektleder Henrikke Roald, underdirektør i Underavdeling for regelverk og avtaler i Sjøfartsdirektoratet.

Se hovedtrekkene i alternativene nedenfor.

 

Alternativ 1:

  • Kravet om nullutslipp fra 2026 er i hovedsak likt det som var på høring.
  • Overgangsordningen som tillater biogass beholdes, men med en justering som tillater bruk av biogass basert på massebalanse. Konsekvensen er at hovedessensen av forslaget som var på høring består, men at overgangsordningen blir noe mer praktisk innrettet.
  • Flere cruiseskip kan benytte seg av ordningen og det legges dermed til rette for flere anløp, sammenlignet med det som ble sendt på høring.

 

Alternativ 2 (Sjøfartsdirektoratets anbefaling):

  • Kravet om nullutslipp fra 2026 er i hovedsak likt det som var på høring.
  • Overgangsordningen utvides til også å omfatte andre kvalifiserte drivstoff, med utgangspunkt i definisjoner og krav i EUs regelverk. Flere cruiseskip kan anløpe verdensarvfjordene enn om bare biogass kan benyttes i overgangsordningen.
  • Sjøfartsdirektoratet vurderer konsekvensen av den alternative overgangsordningen til å være tilnærmet lik den opprinnelige ordningen, både når det gjelder å drive innovasjon og kutte utslipp. Hensynet til fortsatt anløp i verdensarvfjordene blir med dette i større grad ivaretatt. Med dette forslaget imøtekommes en stor andel av høringsinnspillene.

 

Sjøfartsdirektoratet anbefaler også at det tas inn et unntak for passasjerskip som settes inn i rutetrafikk som følge av planlagt veiarbeid eller akutte beredskapssituasjoner. Direktoratet har vurdert om overgangsordningen også bør utvides til å omfatte mindre skip, men anbefaler at grensen på 10 000 bruttotonn beholdes.

 

Vedlegg: