D6: Søknad om fornying av sertifikatet gjøres på grunnlag av praktisk prøve eller fartstid.

Kravet til lengde på fartøy skal være likt, uavhengig av om man søker fornyelse på grunnlag av fartstid eller praktisk prøve.

Tidligere var kravet at fartøyet man skulle benytte til gjennomføring av praktisk prøve måtte ha en lengde på 13-24 meter. Det er dette kravet til lengde på fartøyet som nå er endret til 8-24 meter.

Gjelder kun det ene D6-sertifikatet

Det finnes tre ulike D6-sertifikater:

  • Dekksoffiser klasse 6 (førerrettigheter under 15 meter)
  • Dekksoffiser klasse 6 (førerrettigheter under 15 meter, begrenset)
  • Dekksoffiser klasse 6 (førerrettigheter under 24 meter)

Det understrekes derfor at denne endringen kun gjelder søknad om D6-sertifikatet med førerrettigheter under 24 meter, både for de som skal søke første gang og for de som skal fornye D6-sertifiktatet sitt.

Endringen vil også gjelde for de som søker på akkurat dette D6-sertifikatet gjennom den gjeldende overgangsordningen. Siste frist for å søke på denne ordningen er 31. desember 2023.