TILSYNSKAMPANJE: Det er de siste årene gjennomført flere tiltak med økt fokus på mindre næringsfartøy. Denne fartøygruppen har hatt sterk vekst i antall, men begrenset regulering med tanke på krav til personell og fartøy, sammenlignet med større næringsfartøy.

Senioringeniør Birthe Lill Eskevik i Underavdeling lasteskip og flyttbare innretninger.
Senioringeniør Birthe Lill Eskevik i Underavdeling lasteskip og flyttbare innretninger. Foto: Sjøfartsdirektoratet

– Sjøfartsdirektoratet heier på at alle i rederiet og om bord på fartøyene har et bevisst forhold til egen sikkerhet på jobb. Vi håper at økt fokus på godt arbeidsmiljø, riktig kompetanse og sikker drift av fartøyene vil gi en trygg arbeidsplass og færre ulykker, sier kampanjekoordinator Birthe Lill Eskevik.

Kampanjeperioden går fra og med 17. oktober til og med 31. desember.

Hvorfor tilsynskampanje?

Utviklingen går raskt og utstyret kan være tungt og avansert, og arbeidsoppgavene krever kompetanse og gode risikovurderinger. Et flertall av fartøyene opererer innen havbruk. Rederi og mannskap må forholde seg til mange aktører og myndigheter, noe som kan gjøre den daglige driften krevende.

– Flere ulykkeshendelser viser manglende rolleforståelse om bord og svakheter ved organisering, ledelse og kommunikasjon. Dette har blant annet ført til en egen forskrift om sikkerhetsstyring, også for mindre fartøy. Nå håper Sjøfartsdirektoratet at nye opplæringskrav for personell om bord, kompetansesertifikat og brovaktsalarm skal føre til færre ulykker, sier Eskevik.

Manglende seilasplanlegging og vakthold på bro har vært en gjenganger som årsak til flere grunnstøtinger. Fartøyene opererer i trange og urene farvann, noe som krever både god planlegging og kunnskap og kompetanse om seilas.

Hva er målet?

Krav og tiltak kommer ofte i etterkant av en ulykke. For å kunne lære av det som har skjedd er det viktig å utveksle erfaringer med andre, i håp om å unngå tap av liv, skade på personer og miljø eller tap av verdier.

Målet med tilsynskampanjen er blant annet å se om tiltakene som er iverksatt de siste årene har hatt effekt. I kampanjeperioden vil det bli gitt pålegg med tidsfrist dersom tilsynet avdekker mangler.

Egen sjekkliste

Sjøfartsdirektoratet deler en sjekkliste med næringen i forkant av tilsynskampanjen. Dette er for at rederi og mannskap skal kunne ta en gjennomgang om bord før inspektørene kommer på tilsyn.

Sjekklisten kan lastes ned elektronisk som PDF. Ta gjerne utskrift og heng den opp i styrhuset om bord på fartøyet. Listen kan også fås tilsendt ved henvendelse til post@sdir.no.