LONDON/MTF: Flaggstaten Singapore ble offisielt innlemmet I MTF på et signeringsmøte i London torsdag 30. November. Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide signerte det nye medlemskapet sammen med Nick Brown, CEO i Lloyd’s Register.

– Vi trenger ny teknologi, blant annet på grunn av det grønne skiftet. Når det gjelder utvikling av ny teknologi er det viktig at vi som verdensledende sjøfartsnasjoner står sammen. Det å være en del av dette unike forumet er en styrke for Sjøfartsdirektoratet og Norge som flaggstat, og det viser vår sterke posisjon. Singapore er invitert inn og har takket ja til å bli med i MTF. Forumet blir dermed ytterligere styrket ved at en ny, sterk flaggstat blir med i fellesskapet, sier Hareide.

Foruten Norge (Sjøfartsdirektoratet og Det Norske Veritas, DNV) er sjøfartsgigantene Storbritannia (Maritime and Coastguard Agency, United Kingdom og Lloyd’s Register), Japan (Maritime Bureau, MLIT og ClassNK) og USA (American Bureau of Shipping, ABS) grunnleggerne av MTF.

Forumet består av verdensledende flaggstater og klasseselskaper som har gått sammen for å utvikle ny teknologi.

Bakgrunn

Sjøfartsdirektoratet opprettet sammen med seks andre flaggstater og klasseselskaper Maritime Technologies Forum (MTF) i 2021. Målet for samarbeidsforumet er å tilby den maritime næringen hjelp til å løse teknologiske utfordringer, og å bygge bro mellom teknologi og regelverksprosesser.

Forumet vil bestå av forskning, faktakunnskap og ledelse innen teknikk og regulering. Når ny teknologi skal utvikles og tas i bruk, må det gjeldende regelverket være oppdatert for å kunne ivareta sikkerheten til personer, eiendeler og miljø. MTF ønsker å samle faglig kompetanse for å kunne hjelpe the International Maritime Organization (IMO) og skipsfartsnæringen med å navigere gjennom både tekniske og regelverksmessige utfordringer.

Sentrale satsingsområder for forumet vil være energieffektivitet, alternative drivstoffer og økt bruk av autonome fartøy.